История Беларуси. 9 класс. Учебник / Морозова и др.