Социология. Учебник  / Под ред  Лавриненко В.Н.  -2-е изд.    -М., 2002.   -407 с.

Яндекс.Метрика MAXCACHE: 0.57MB/0.00095 sec